ayurvedalogo1

MAlogo2

 

Welkom

Ayurveda Consult

Ayurveda Behandeling

Transcendente Meditatie

Essentiële Oliën

Maharishi Ayurveda

Hoe werkt Maharishi Ayurveda

Indicaties

Gerrit Jan Gerritsma

Lezingen & Nieuwsbrief

Praktijk & Tarieven

Routebeschrijving

Contact

Downloads

Privacy

 

© Copyright voor de gehele website: GJ Gerritsma 2014

 

Downloads

Vragenlijst bij darmklachten

 

Artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG)

De rol van bewustzijn in gezondheid en ziekte vanuit het perspectief van Maharishi AyurVeda

Het elektro-encefalogram (EEG) gerelateerd aan ‘de vergissing van het intellect’ en hoe deze fundamentele oorzaak van ziekte is te herstellen

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 33 | nummer 2 | blz. 29-39 | 2018

Samenvatting

De relatie tussen bewustzijn en gezondheid wordt besproken in de context van Maharishi AyurVeda, eeg-onderzoek, subjectieve ervaringen en kwantumfysica. De klassieke Ayurveda-teksten spreken van de ‘ver- gissing van het intellect’ als sleutelfactor voor het ontstaan van ziekte. De symptomen hiervan vertonen interessante overeenkomsten met eeg-onderzoek naar abnormale gezondheidssituaties. Meditatietechnieken die beogen bewustzijn te verbeteren worden ingedeeld op basis van hun e ect op het eeg. De ervaring van ‘zuiver bewustzijn’ of innerlijke stilte verbetert de hersenfunctie en de gezondheid als geheel. De scheiding tussen materie en geest wordt in het licht van de ontwikkelingen in de natuurkunde steeds minder scherp. Is bewustzijn een veld met zowel objectieve als subjectieve eigenschappen? Is de ervaring van dit veld de sleutel tot optimale gezondheid en de correctie van de ‘vergissing van het intellect’? De mogelijkheid hiervan wordt besproken.

 

Dertig jaar Maharishi-AyurVeda Gezondheidscentrum Lelystad

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 32 | nummer 4 | blz. 210-212 | 2017

In Lelystad bevindt zich al dertig jaar een Ayurvedisch gezondheidscentrum. In dit artikel wordt dit b zondere centrum geportretteerd door Gerrit Jan Gerritsma.

Ayurveda en gezinsplanning

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 31 | nummer 3 | blz. 134-138 | 2016

Samenvatting

Ayurveda geeft adviezen voor verbetering van de vruchtbaarheid van man en vrouw door herstel van het dosha-evenwicht. De preconceptiefase biedt mogelijkheden voor primaire preventie: negatieve invloeden op vruchtbaarheid zijn gerelateerd aan gebrekkige planning van zwangerschap, leefstijl, verkeerde voeding, milieufactoren. In het hele traject van preconceptie, zwangerschap, geboorte en kraambed worden risico’s voorkomen en behandeld met reinigingsprogramma’s, bewustzijnsontwikkeling, voedings- en leefstijladviezen.

Introductie in Ayurveda TIG jaargang 31 | nummer 1 | blz. 40-49 | 2016

SamenvattingTIG201601

Ayurveda is een geneeskundig systeem dat bewaard is gebleven in India, maar in alle culturen toepasbaar is. De nadruk ligt op preventieve geneeskunde, inclusief leefstijlgeneeskunde (chronobiologie, yoga, meditatie, lichaamsbeweging, voeding). Voor manifeste ziekten zijn er ook effectieve, niet schadelijke behandelingsmethoden. Door het systeem van constitutietypen is een gepersonaliseerde behandeling mogelijk. De moderne Ayurveda berust op drie pijlers: traditionele kennis, modern wetenschappelijke bewijs en persoonlijke ervaring. Zowel de basisprincipes als de therapieën zijn op bewijs gebaseerd.

 

 

 

Ayurveda en ChirurgieTIGIMchirurgie TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 30 | nummer 4 | blz. 214-217 | 2015

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op Ayurveda en chirurgie. Volgens geschiedkundige bronnen is de kennis en beoefening van de huidige Europese chirurgie afkomstig van de Ayurvedische beoefening van de chirurgie in India 2500 jaar geleden en is die via Perzië en Arabië eerst naar Italië en vervolgens verder naar Europa gekomen. Er wordt kort ingegaan op de Ayurvedische begeleiding van operatie-patiënten en ook worden een aantal indicaties gesproken, waarbij de conservatieve Ayurvedische behandeling mogelijk een operatie kan voorkómen. Om de Ayurvedische behandeling voor in deze context verder te evalueren wordt een pilot project gesuggereerd.

 

 

Ayurveda en psychiatrie

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 30 | nummer 3 | blz. 172-174 | 2015

Samenvatting

Dit artikel geeft een inleiding in de theorie en praktijk van de Ayurvedische psychiatrie. Het Ayurvedische concept van het ontstaan van ziekten wordt besproken: alle ziekten, zowel lichamelijk als geestelijk ontstaan volgens Ayurveda uit de geest, een verkeerd gebruik van de zintuigen en het intellect. Aan de hand van een aantal praktijk gevallen worden deze concepten geïllustreerd en waar mogelijk onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

 

Chronische vermoeidheid vanuit Ayurvedisch perspectief

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 30 | nummer 2 | blz. 56–59 | 2015

Samenvatting

Uitgaande van de consensus criteria van de diagnose CVS wordt een vertaling gemaakt naar Ayurveda- principes. Deze worden weer in verband gebracht met recent wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van het Ayurvedische concept van de spijsvertering (agni) en schadelijke bijproducten van de spijsvertering (ama) wordt een link gelegd naar modern onderzoek naar disfunctie van de darm en daaraan gerelateerde chronische vermoeidheid en pijnklachten, met korte uitleg over de Ayurvedische-therapie inclusief voeding, leefstijl, transcendente meditatie, en aromatherapie.

Genetische technologie, mogelijkheden en risico's

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 15 | nummer 1 | blz. 28-33 | 1999

De mogelijkheden en risico's van genetische technologie worden besproken in theorie, onderbouwd met een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek. Vooral kiembaan gentechniek brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Deze technologie wordt in de landbouw al op grote schaal ingezet. Om deze redenen pleit een organiastie van wetenschappers voor een moratorium voor vrijlating van genetisch veranderde organismen en voor het gebruik van genetisch geproduceerd voedsel.

 

Maharishi Ayurveda, een overzicht van onderzoek tot op heden

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 11 | nummer 3 | blz. 131–162 | 1995

In dit artikel worden de therapeutische benaderingen van Maharishi AyurVeda behandeld waarnaar wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Dit wordt als volgt besproken: 1) Een beschouwing over de aard van gezondheid en ziekte en een introductie in de basisconcepten van de Ayurvedische anatomie en fysiologie 2) onderzoek naar de basisconcepten 3) fytotherapie 4) fysiologische reinigingsbehandelingen (panchakarma) 5) regenererende en verjongende toebereidingen (rasayana's) 6) dieet 7) muziektherapie (Gandharva-veda), 8) de Transcendente Meditatie-techniek en tot slot onderzoek naar 9) kostenreductie in de gezondheidszorg.

Er zijn in totaal meer dan 400 wetenschappelijke studie's gedaan naar Maharishi Ayurveda. In dit artikel is geprobeerd om een relevant overzicht te geven, met een zo goed mogelijke weergave van de gebruikte methoden. Het heeft niet de pretentie om compleet te zijn. In het algemeen kunnen we stellen dat de kennis uit de klassieke teksten van de Maharishi Ayurveda de test van wetenschappelijke verificatie totnutoe goed doorstaan heeft. Het onderzoek naar het revitaliserende preparaat "Amrit Kalash" is veelbelovend: in verschillende goed opgezette onderzoeken wordt een versterkende werking op het immuunsysteem gevonden, alsmede een sterk reducerende werking op vrije radikalen en de gevolgen daarvan: kanker, atherosclerose en veroudering. Het onderzoek naar de kruidenpreparaten voor specifieke aandoeningen geeft een bescheiden positieve werking aan. Meer en grondiger opgezet onderzoek daarnaar is nodig. Kruidenpreparaten vormen slechts een aspect van de gehele therapie. De werking ervan kan pas ten volle tot zijn recht komen, als ook dieet en leefwijze in acht genomen worden. Bij de opzet en evaluatie van onderzoek moet hiermee rekening gehouden worden. De 6 besproken onderzoeken naar de panchakarma-reinigingsbehandelingen, die alle gedegen waren opgezet, tonen een gunstige werking aan op biologische leeftijd, geestelijk welzijn en risicofactoren voor aandoeningen van hart en bloedvaten. In in vitro studies werd een remming gevonden op 2 soorten kankercellen: melanoom en colon adenocarcinoom. De uitkomsten van de onderzoeken naar de TM-techniek tonen een herstel van gezondheid en evenwicht aan op vele verschillende gebieden: ontspanning, reductie van stressgerelateerde aandoeningen, verbetering van chronische ziekten, zelfverwerkelijking, verjonging, een aanmerkelijke reductie van gebruik van gezondheidszorg-voorzieningen, tot 50% toe en zelfs sociologische gezondheid: reductie van internationale conflicten.

Maharishi Ayurveda en veroudering, een overzicht van onderzoek

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 7 | nummer 6 | blz. 249-259 | 1991

Samenvatting

Na een korte toelichting op Maharishi AyurVeda wordt in dit artikel een uitgebreid overzicht gegeven van het wetenschappelijk onderzoek gericht op het effect van een drietal therapeutische maatregelen uit de AyurVeda op veroudering en homeostase. Deze zijn: 1. Panchakarma (fysiologische reinigingskuur), 2. Ramayana’s of ‘verjongende preparaten’ en 3. een meditatie-techniek. Deze drie benaderingswijzen blijken een gunstig effect te hebben op zowel de geestelijke en lichamelijke gezondheid als op de levensduur. Een uitgebreide bibliografie is aan het eind van het artikel opgenomen.