MAlogo2

English

Deutsch

 

Welkom

Ayurveda Consult

Ayurveda Behandeling

Transcendente Meditatie

Essentiële Oliën

Maharishi Ayurveda

Hoe werkt Maharishi Ayurveda

Indicaties

Gerrit Jan Gerritsma

Lezingen & Nieuwsbrief

Praktijk & Tarieven

Routebeschrijving

Contact

Downloads

Privacy

Algemene Voorwaarden

© Copyright voor de gehele website: GJ Gerritsma 2014

BIG-nummer: 99021088701

KvK nummer 32142284 0000

 

Downloads

Vragenlijst bij darmklachten

 

Artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG)

 

Het mensbeeld in de Ayurveda

TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 38 | nummer 3 | 2023

Samenvatting

Hoe ontstaat een (mens)beeld? Input vanuit de zintuigen wordt eerst gedigitaliseerd, dan weer opnieuw geïntegreerd. Het vermogen van de hersenen om onsamenhangende informatie te integreren groeit met leeftijd, intelligentie en vermindert door stress. Daardoor verandert ook het mensbeeld. De ervaring van eenheid en onbegrensdheid van je innerlijke Zelf gaat samen met optimaal geïntegreerde hersenfunctie en is volgens de ayurveda de oorzaak voor gezondheid. Het verlies van die ervaring is de grondoorzaak van ziekte, zowel individueel als ook in de maatschappij. De verbondenheid van het individu met de omgeving kan begrepen worden in termen van entanglement. Als een relatief klein aantal mensen coherent functioneert, dan blijkt dat negatieve trends in de maatschappij omgekeerd kunnen worden. Dit bleek uit ruim vijftig gepubliceerde onderzoeken naar het transcendente meditatie (TM) en TM-Sidhiprogramma.

Sleutelwoorden: mensbeeld, geneeskunde, ayurveda, hersenfunctie, transcendente meditatie.

 

Ayurveda en gezondheidsbevordering

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 35 | nummer 2 | 2020 | blz. 88 - 91

Inleiding

Waarom zou je wachten tot je patiënten ziek worden, als je iets kunt doen om dat te voorkomen? Is het niet beter om een optimale gezondheid te bevorderen? Bevordering van gezondheid heeft een hoge prioriteit in de ayurveda, de oudste nog bestaande vorm van gezondheidszorg. De klassieke tekst Charaka Samhita begint al in het eerste hoofdstuk met optimale voeding, bioritme, kruidenformules (rasayana’s) en gedragscodes voor een gezond en lang leven, waardoor een mens gelukkig kan leven – en zonder klachten – gedurende de normale levensduur van 100 jaar.

 

Ayurveda en leefstijlgeneeskunde

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 33 | nummer 4 | 2018 | blz. 193 - 196 TIG42018Omslag

Samenvatting

Leefstijl omvat onder andere voeding, beweging, ontspanning, slaap en daarnaast motivatie, eetlust en stress. In de Ayurveda worden leefstijladviezen op bovengenoemde gebieden van oudsher curatief en met name preventief ingezet. Ook gedrag en attitude worden bij diagnose, preventie en behandeling ingezet. Dit alles rekening houdend met de individuele constitutie. Ayurvediche constitutie-types kunnen in verband gebracht worden met epigenetische eigenschappen. Verder kan het oplossen van stress middels Transcendente Meditatie helpen om leefstijladviezen gemakkelijker op te volgen. Met Ayurvedische detoxbe-handelingen kunnen vetoplosbare toxines uit het lichaam verwijderd worden. De wereldgezondheidsorganisatie geeft prioriteit aan studies naar implementatie van traditionele complementaire integrale geneeskunde in de bestaande gezondheidszorgsystemen.

 

De rol van bewustzijn in gezondheid en ziekte vanuit het perspectief van Maharishi AyurVeda

Het elektro-encefalogram (EEG) gerelateerd aan ‘de vergissing van het intellect’ en hoe deze fundamentele oorzaak van ziekte is te herstellen

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 33 | nummer 2 | blz. 29-39 | 2018

Samenvatting

De relatie tussen bewustzijn en gezondheid wordt besproken in de context van Maharishi AyurVeda, eeg-onderzoek, subjectieve ervaringen en kwantumfysica. De klassieke Ayurveda-teksten spreken van de ‘ver- gissing van het intellect’ als sleutelfactor voor het ontstaan van ziekte. De symptomen hiervan vertonen interessante overeenkomsten met eeg-onderzoek naar abnormale gezondheidssituaties. Meditatietechnieken die beogen bewustzijn te verbeteren worden ingedeeld op basis van hun e ect op het eeg. De ervaring van ‘zuiver bewustzijn’ of innerlijke stilte verbetert de hersenfunctie en de gezondheid als geheel. De scheiding tussen materie en geest wordt in het licht van de ontwikkelingen in de natuurkunde steeds minder scherp. Is bewustzijn een veld met zowel objectieve als subjectieve eigenschappen? Is de ervaring van dit veld de sleutel tot optimale gezondheid en de correctie van de ‘vergissing van het intellect’? De mogelijkheid hiervan wordt besproken.

Dertig jaar Maharishi-AyurVeda Gezondheidscentrum Lelystad

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 32 | nummer 4 | blz. 210-212 | 2017

In Lelystad bevindt zich al dertig jaar een Ayurvedisch gezondheidscentrum. In dit artikel wordt dit bijzondere centrum geportretteerd door Gerrit Jan Gerritsma.

 

Ayurveda en gezinsplanning

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 31 | nummer 3 | blz. 134-138 | 2016

Samenvatting

Ayurveda geeft adviezen voor verbetering van de vruchtbaarheid van man en vrouw door herstel van het dosha-evenwicht. De preconceptiefase biedt mogelijkheden voor primaire preventie: negatieve invloeden op vruchtbaarheid zijn gerelateerd aan gebrekkige planning van zwangerschap, leefstijl, verkeerde voeding, milieufactoren. In het hele traject van preconceptie, zwangerschap, geboorte en kraambed worden risico’s voorkomen en behandeld met reinigingsprogramma’s, bewustzijnsontwikkeling, voedings- en leefstijladviezen.

Introductie in Ayurveda TIG jaargang 31 | nummer 1 | blz. 40-49 | 2016

SamenvattingTIG201601

Ayurveda is een geneeskundig systeem dat bewaard is gebleven in India, maar in alle culturen toepasbaar is. De nadruk ligt op preventieve geneeskunde, inclusief leefstijlgeneeskunde (chronobiologie, yoga, meditatie, lichaamsbeweging, voeding). Voor manifeste ziekten zijn er ook effectieve, niet schadelijke behandelingsmethoden. Door het systeem van constitutietypen is een gepersonaliseerde behandeling mogelijk. De moderne Ayurveda berust op drie pijlers: traditionele kennis, modern wetenschappelijke bewijs en persoonlijke ervaring. Zowel de basisprincipes als de therapieën zijn op bewijs gebaseerd.

 

 

 

Ayurveda en ChirurgieTIGIMchirurgie TIG – tijdschrift voor integrale geneeskunde | jaargang 30 | nummer 4 | blz. 214-217 | 2015

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op Ayurveda en chirurgie. Volgens geschiedkundige bronnen is de kennis en beoefening van de huidige Europese chirurgie afkomstig van de Ayurvedische beoefening van de chirurgie in India 2500 jaar geleden en is die via Perzië en Arabië eerst naar Italië en vervolgens verder naar Europa gekomen. Er wordt kort ingegaan op de Ayurvedische begeleiding van operatie-patiënten en ook worden een aantal indicaties gesproken, waarbij de conservatieve Ayurvedische behandeling mogelijk een operatie kan voorkómen. Om de Ayurvedische behandeling voor in deze context verder te evalueren wordt een pilot project gesuggereerd.

 

 

Ayurveda en psychiatrie

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 30 | nummer 3 | blz. 172-174 | 2015

Samenvatting

Dit artikel geeft een inleiding in de theorie en praktijk van de Ayurvedische psychiatrie. Het Ayurvedische concept van het ontstaan van ziekten wordt besproken: alle ziekten, zowel lichamelijk als geestelijk ontstaan volgens Ayurveda uit de geest, een verkeerd gebruik van de zintuigen en het intellect. Aan de hand van een aantal praktijk gevallen worden deze concepten geïllustreerd en waar mogelijk onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

 

Chronische vermoeidheid vanuit Ayurvedisch perspectief

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 30 | nummer 2 | blz. 56–59 | 2015

Samenvatting

Uitgaande van de consensus criteria van de diagnose CVS wordt een vertaling gemaakt naar Ayurveda- principes. Deze worden weer in verband gebracht met recent wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van het Ayurvedische concept van de spijsvertering (agni) en schadelijke bijproducten van de spijsvertering (ama) wordt een link gelegd naar modern onderzoek naar disfunctie van de darm en daaraan gerelateerde chronische vermoeidheid en pijnklachten, met korte uitleg over de Ayurvedische-therapie inclusief voeding, leefstijl, transcendente meditatie, en aromatherapie.

Verwijdering van kwik door een Ayurvedische reinigingskuur - een case-studyverwijderingvankwik

Verschenen in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Biologische Tandheelkunde (NVBT) in 2007.

Na een behandeling met de panchakarma-lichaamsreinigingsmethoden was de hoeveelheid kwik, gemeten met de DMPS-test, gedaald met ruim 50%.

 

 

TIG953voorbladMaharishi Ayurveda, een overzicht van het onderzoek tot op heden

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 11 | nummer 3 | blz. 131-162 | 1995

Samenvatting

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van 87 wetenschappelijke onderzoeken naar Maharishi Ayurveda. Na een korte introductie komen de volgende onderwerpen aan bod: 1) verificatie van de basisconcepten, 2) fytotherapie, 3), fysiologische reinigingsbehandleingen (panchakarma), 4) regenererende kruidenpreparaten (rasayana's), 5) dieet-maatregelen, 6) muziektherapie en 7) de Transcendente Meditatie-techniek. De besproken onderzoeken tonen aan dat deze benaderingen het zelfherstellend-vermogen gunstig kunnen beïnvloeden. Uit analyse van gegevens van ziektekostenverzekeringsmaatschappijen in de USA, Canada en Nederland, blijkt dat de toepassing van deze benaderingen kan leiden tot een aanmerkelijke kostenbesparing. Aan het einde van het artikel is een uitgebreide bibliografie opgenomen.

 

Maharishi Ayurveda en veroudering, een overzicht van onderzoek

TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde | jaargang 7 | nummer 6 | blz. 249-259 | 1991

Samenvatting

Na een korte toelichting op Maharishi AyurVeda wordt in dit artikel een uitgebreid overzicht gegeven van het wetenschappelijk onderzoek gericht op het effect van een drietal therapeutische maatregelen uit de AyurVeda op veroudering en homeostase. Deze zijn: 1. Panchakarma (fysiologische reinigingskuur), 2. Ramayana’s of ‘verjongende preparaten’ en 3. een meditatie-techniek. Deze drie benaderingswijzen blijken een gunstig effect te hebben op zowel de geestelijke en lichamelijke gezondheid als op de levensduur. Een uitgebreide bibliografie is aan het eind van het artikel opgenomen.

ayurvedalogo1